Lĩnh vực hoạt động

Đến nay, nhắc tới khách sạn Melia, bất cứ ai tới Hà Nội từ chính khách cấp cao đến doanh nhân trong và ngoài nước hay khách du lịch bốn phương đều.
Đến nay, nhắc tới khách sạn Melia, bất cứ ai tới Hà Nội từ chính khách cấp cao đến doanh nhân trong và ngoài nước hay khách du lịch bốn phương đều.
Đến nay, nhắc tới khách sạn Melia, bất cứ ai tới Hà Nội từ chính khách cấp cao đến doanh nhân trong và ngoài nước hay khách du lịch bốn phương đều.

Đến nay, nhắc tới khách sạn Melia, bất cứ ai tới Hà Nội từ chính khách cấp cao đến doanh nhân trong và ngoài nước hay khách du lịch bốn phương đều dành thiện cảm và nể phục cho thương hiệu khách sạn 5* hàng đầu thủ đô. HEM tự hào đóng góp một phần không nhỏ trong liên doanh khách sạn này và tiếp tục cùng với đối tác hoạch định những chiến lược phát triển toàn diện cho tương lai.